Nationale Hondenwandeling

 

HEEFT U EEN HART VOOR DIEREN?

Ook ú kunt de strijd tegen kanker bij dieren steunen! Inmiddels hebben al diverse sponsors toegezegd het initiatief op 1 oktober te ondersteunen.  Maar we kunnen ook úw hulp goed gebruiken. Wij hebben diverse sponsorpakketten samengesteld waarmee u niet alleen een belangrijke bijdrage levert aan deze dag, maar ook aan het Nederlands KankerFonds voor Dieren.

Wilt u graag iets organiseren op het evenemententerrein, of wilt u producten verkopen? Geen probleem! Wij bieden de mogelijkheid tot het afnemen van een pagodetent waarin u uzelf kunt presenteren. Verder kunt u bijvoorbeeld een activiteit sponsoren. Misschien wilt u samen met uw relaties iets ondernemen tijdens de Nationale Hondenlunch of een actie opzetten met uw personeel? Wij denken overal in mee!

Heeft u andere ideeën met betrekking tot sponsoring, wilt u meer weten over wat wij voor ú kunnen betekenen of heeft u vragen? Neem contact met ons op  via 0113-715410 of info@hondenwandelingtegenkanker.nl om de mogelijkheden te bespreken. Eigenlijk is er maar één voorwaarde. Uw sponsoring moet een bijdrage leveren aan deze dag en dus aan de strijd tegen kanker bij dieren.

 

Haben Sie ein Herz für Tiere?

Auch Sie können den Streit gegen Krebs unterstützen! Mittlerweile haben sich schon verschiedene Sponsoren bereit erklärt die Initiative am 1 Oktober zu unterstützen. Wir können aber auch Ihre Hilfe benötigen. Wir haben verschieden Sponsor Pakete zusammen gestellt wobei Sie nicht nur an diesem Tag einen wichtigen Beitrage liefern, aber auch der Niederländischen Krebs Stichtung weiterhelfen.

Möchten Sie gerne etwas organisieren auf dem Event Terrain, oder möchten Sie Produkte verkaufen? Kein Problem! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit um ein Porzelt zu mieten, worin Sie Ihre Produkte vorstellen können. Weiterhin können Sie auch eine Aktivität Sponsoren. Vielleicht möchten Sie zusammen mit Ihren Geschäftspartnern während des Hunden Lunchs etwas unternehmen oder sogar eine Aktion mit Ihren Mitarbeitern führen. Wir probieren überall mit zu denken!

Haben Sie vielleicht sogar andere Ideen für eine Aktion, möchten Sie etwas mehr erfahren oder haben Sie eine andere Frage? Nehmen Sie gerne Kontakt auf mit uns über 0031-113-715410 oder über info@hondenwandelingtegenkanker.nl um weiter Möglichkeiten zu besprechen. Eigentlich haben wir nur eine Bedingung. Ihr Sponsor muss einen Beitrag liefern an diesen Tag also eigentlich bei unseren Kampf gegen Krebs bei Tieren.


Mede-organisatoren

              

Onze partners

Scil animal care